Poradnictwo zawodowe - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Poradnictwo zawodowe

1. Szczegółowych informacji udzielają:

 • doradca zawodowy

Jolanta Krzykwa

tel. 033 8586332
fax. 033 8514990

2. Informacje podstawowe:

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa dla pracodawców polega na udzielaniu pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

3. Proponowane formy i zakres usług doradcy zawodowego:

 • doradca zawodowy analizuje dokumenty aplikacyjne osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy w celu wyszukania dla pracodawcy odpowiednich kandydatów do podjęcia zatrudnienia,
 • doradca zawodowy pomaga pracodawcy przeprowadzić z osobami bezrobotnymi bądź poszukującymi pracy wstępną rozmową kwalifikacyjną,
 • doradca zawodowy wraz z pracodawcą tworzy profil idealnego kandydata na konkretne stanowisko pracy,
 • pracodawca również otrzyma wskazówki  od doradcy zawodowego dotyczące opisu stanowiska pracy w celu wyselekcjonowania odpowiednich osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy,
 • na życzenie pracodawcy doradca zawodowy analizuje predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pracy   pod względem:
  • doświadczenia zawodowego
  • kwalifikacji
  • umiejętności,
 • doradca zawodowy weryfikuje sytuacją klienta z uwzględnieniem wyników specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych.

4. Zasady realizacji poradnictwa zawodowego:

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa sę realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych.

5. Informacje dodatkowe:

 • Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy.
 • Pomoc pracodawcy jest świadczona w formie porady indywidualnej.

6. Dokumenty do pobrania:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę