Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Dane kontaktowe

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

Plac Wolności 6
43-400 Cieszyn
tel.: 33 851 49 91
fax: 33 851-49-90
NIP: 548-10-41-600
e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl
epuap: /pupcieszyn/SkrytkaESP

www: cieszyn.praca.gov.pl

Godziny obsługi stron:
  • od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 (w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 8:00 do 12:00)
Rejestracja bezrobotnych:
  • od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 (w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 8:00 do 12:00)
 
Poczta elektroniczna e-mail nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazywanych informacji, dlatego nie należy za jej pośrednictwem przekazywać informacji osobistych. Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail można kierować wszelkie pytania ogólne z zakresu działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Rezerwacja wizyt przez internet

Od 1 kwietnia 2023r. funkcjonuje system rezerwacji wizyt w zakresie korzystania z następujących usług:
  • doradców klienta,
  • informacji i wydawania zaświadczeń,
  • obsługi osób niepełnosprawnych,
  • rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
System jest dostępny pod adresem: https://bezkolejki.pup.cieszyn.pl

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym pod adresem: https://cieszyn.praca.gov.pl/regulamin-rezerwacji-wizyt-w-urzedzie-pracy

Droga elektroniczna to nie mail

Droga elektroniczna w załatwianiu spraw nie oznacza jednak (w większości przypadków) komunikowania się mailem. Korespondencja  do urzędu powinna być uwierzytelniona (tożsamość piszącego musi być potwierdzona, żeby np. nikt się pod nikogo nie podszywał – do tego służy podpis potwierdzony profilem zaufanym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikatem), a składający pismo musi otrzymać dowód, że dokument dotarł do urzędu. Jeśli więc mówimy o elektronicznej drodze w korespondencji urzędowej, to chodzi tu o składanie pism za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu – ESP (a nie przez wysyłanie maila).

Źródło MAC

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, udostępnianej pod adresem: http://epuap.gov.pl
 
W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego wymagana jest rejestracja Interesanta w Elektronicznej Skrzynce Podawczej, a następnie wykorzystanie formularza:

Pismo ogólne do urzędu

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę