Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2021r.
Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Mój cel zatrudnienie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Uczestniczkami/uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby bezrobotne, w tym: osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku, ...

"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2022r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę