Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Chcesz zgłębić temat zdrowych nawyków żywieniowych, zdrowego trybu życia, a także innych zagadnień związanych z aktywnym stylem życia? Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku...

Informujemy, iż z dniem 15.01.2024r. rozpoczyna się nabór: - wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne), - wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego  dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym...

„Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie pozyskał środki na realizację projektu pn.  „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.05...

„Wychowuję i pracuję”

„Wychowuję i pracuję" projekt współfinansowany z rezerwy Funduszu Pracy  na  realizację projektów pilotażowych pod nazwą „Stabilna praca-silna rodzina ".   W projekcie pilotażowym przewiduje się udział 15 kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę