Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec września 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
„Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie pozyskał środki na realizację projektu pn.  „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.05...

„Wychowuję i pracuję”

„Wychowuję i pracuję" projekt współfinansowany z rezerwy Funduszu Pracy  na  realizację projektów pilotażowych pod nazwą „Stabilna praca-silna rodzina ".   W projekcie pilotażowym przewiduje się udział 15 kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie...

Mój cel zatrudnienie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Uczestniczkami/uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby bezrobotne, w tym: osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku, ...

"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2022r. realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę