Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych

 

 
Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL
ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn
tel. 33 445 70 11, 73098481, dzialajmyrazem@wp.pl
Do Centrum Informacji i Wsparcia można umawiać się telefonicznie, e-mail  lub osobiście w godz.  od 8.00  -  13.00
od poniedziałku do piątku


BEZPŁATNE PORADY :
prawne, psychologiczne, socjalne, społeczne

 
Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji  Osób Niepełnosprawnych
 w Cieszynie udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom, pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społecznej i zawodowej w następującym zakresie:
  • porad i informacji w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w tym ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, dofinansowania do rehabilitacji leczniczej, wsparcia finansowego i rzeczowego, programów PFRON skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych
  • porad prawnych
  • porad psychologa
  • porady socjalne
  • porady społeczne
 
Pomoc udzielana jest w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji TRIANON PL:
43-400 Cieszyn ul. Bielska 4.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę