Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Wyposażenie i sprzęt powstałe lub zakupione w projekcie współfinansowanym
z EFS+ należy oznaczyć poprzez umieszczenie naklejek.


Zasady umieszczania naklejek:
1) naklejki muszą być wydrukowane, zgodnie z udostępnionym wzorem, w kolorze; wzór naklejki jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać/usuwać znaków,
2) rozmiar i materiał naklejki powinien być dostosowany do powierzchni lub sprzętu, na którym zostanie umieszczona, tak by wszystkie znaki były odpowiednio czytelne
i wyraźnie widoczne; jeśli wielkość powierzchni to umożliwia, najmniejszy rozmiar naklejki to ok.14x8 cm.,
3) zmniejszanie lub zwiększanie wymiarów naklejki jest dopuszczalne m.in. ze względu na rodzaj i charakter przedmiotu, sprzętu itp., przy zachowaniu wszystkich elementów i proporcji wzoru (fonty oraz elementy należy zeskalować proporcjonalnie),
4) naklejki należy umieścić na: wyposażeniu, sprzętach, maszynach, urządzeniach, meblach,
5) nie należy umieszczać naklejek na przedmiotach:
  1. których znaczenie ma charakter pomocniczy/ dodatkowy np. akcesoria biurowe, drobne elementy wyposażenia pomieszczeń, itp.
  2. na sprzętach, na których: nie ma możliwości umieszczenia naklejki o minimalnym rozmiarze, utrudnia/uniemożliwia funkcjonowanie sprzętu, naraża to na szybkie zniszczenie naklejki, umieszczenie naklejki jest sprzeczne z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu itp.
6) naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu,
7) naklejki trzeba umieścić przed rozpoczęciem użytkowania zakupionych/powstałych w projekcie sprzętów; muszą one być widoczne przez cały okres użytkowania tego sprzętu,
8) naklejki muszą być trwałe; uszkodzoną lub nieczytelną naklejkę trzeba wymienić. Zasady promocji i oznakowania projektów - FUNDUSZEUE
https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_oznakowania
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę