Doradca klienta - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Doradca klienta

1. Szczegółowych informacji udzielają:

 

Dla osób niepełnosprawnych:

 • Pośrednik pracy

Dawid Świniarski

tel. 033 858-63-30 
fax. 033 858-69-91 

parter, stanowisko obsługi osób niepełnosprawnych

 • Pośrednik pracy

Anna Grenda-Czakon
tel. 033 858-63-36
fax. 033 858-69-91
parter, stanowisko obsługi osób niepełnosprawnych
 

Dla Gminy Cieszyn, Zebrzydowice:

 • Pośrednik pracy

Katarzyna Brzoza

tel.: 33 858-63-37
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 13

 • Doradca zawodowy

Martyna Mitręga

tel.: 33 858-63-37
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 12

 • Pośrednictwo pracy EURES

Olga Betlejewska-Gabzdyl

tel.: 33 858-63-35
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 14

 

Dla Gminy Ustroń, Wisła, Goleszów, Istebna:

 • Pośrednik pracy

Aneta Frejek

tel.: 33 858-63-34
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 6

 • Pośrednik pracy

Patrycja Fober

tel.: 33 858-63-50
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 7

 • Pośrednik pracy

Weronika Twardoń

tel.: 33 858-63-34
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 5
 

Dla Gminy Skoczów,  Strumień, Chybie:

 • Pośrednik pracy

Katarzyna Kubat

tel.: 33 858-63-47
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 8

 • Pośrednik pracy

Arkadiusz Grygierek

tel.: 33 858-63-33
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 9

 • Pośrednik pracy

Sabina Szołtysik

tel.: 33 858-63-16
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 8 lub 9

 

Dla Gminy Hażlach:

 • Pośrednik pracy

Dawid Świniarski
tel.: 33 858-63-30
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 3
 • Pośrednik pracy

Anna Grenda-Czakon
tel.: 33 858-63-36
fax: 33 851-49-90
parter, stanowisko 4
 

Dla Gminy Dębowiec:

 • Specialista ds. rozwoju zawodowego

Mariusz Plinta

tel.: 33 858-63-21
fax: 33 851-49-90
II piętro pokój 25
 

 • Specialista ds. rozwoju zawodowego

Katarzyna Litke

tel.: 33 858-63-22
fax: 33 851-49-90
II piętro pokój 25
 

 • Specialista ds. rozwoju zawodowego

Dorota Noworyta
tel.: 33 858-63-22
fax: 33 851-49-90
II piętro pokój 25
 

2. Informacje podstawowe.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym, rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

3. Zasady prowadzenia pośrednictwa pracy.

Pośrednictwo pracy realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności – oznaczające wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę