Spis telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Telefony kontaktowe

SPIS TELEFONÓW DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CIESZYNIE
 
1. Sekretariat: 33 851 49 91
2. Dla osób niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne:
 • Informacja, wydawanie zaświadczeń: 33 858 63 39, 33 858 63 51
 • Rejestracja: 33 858 63 28
3. Dla osób bezrobotnych (wyrejestrowanie, zgłoszenie podjęcia pracy, zgłoszenie wyjazdu itp.): 
33 858 63 12, 33 858 63 11, 33 858 63 10
4. Informacje na temat wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych: 33 858 63 12
5. Dodatki aktywizacyjne: 33 858 63 51
6. Zgłoszenia ofert pracy: 33 8586 346, 33 858 63 45
7. Szkolenia grupowe, indywidualne, bony szkoleniowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 
33 858 63 21, 33 858 63 22
8. Informacja dla osób niepełnosprawnych:  33 858 63 30
9. Doradcy klienta:
 • Cieszyn, Zebrzydowice: 33 858 63 35, 33 858 63 37
 • Ustroń, Wisła, Goleszów, Istebna: 33 858 63 34, 33 858 63 50
 • Skoczów, Strumień, Chybie, Brenna: 33 858 63 33
 • Hażlach: 33 858 63 36
 • Dębowiec: 33 858 63 21, 33 858 63 22
10. Zatrudnianie cudzoziemców: 33 858 63 16, 33 858 63 29
11. Instrumenty Rynku Pracy:
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 33 858 63 25
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 33 858 63 26
 • Bony zatrudnieniowe: 33 858 63 15
 • Prace interwencyjne, Prace Społecznie Użyteczne, Roboty Publiczne, Spółdzielnie Socjalne:
  33 858 63 24
 • Staże: 33 858 63 18, 33 858 63 17
12. Tarcza Antykryzysowa
 • 33 858 63 27
 • 33 858 63 45
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE
 
Plac Wolności 6
43-400 Cieszyn
 
fax: 33 851-49-90
NIP: 548-10-41-600
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę