Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Informacje o urzędzie

 
Poczta elektroniczna e-mail nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazywanych informacji, dlatego nie należy za jej pośrednictwem przekazywać informacji osobistych. Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail można kierować wszelkie pytania ogólne z zakresu działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Droga elektroniczna to nie mail

Droga elektroniczna w załatwianiu spraw nie oznacza jednak (w większości przypadków) komunikowania się mailem. Korespondencja  do urzędu powinna być uwierzytelniona (tożsamość piszącego musi być potwierdzona, żeby np. nikt się pod nikogo nie podszywał – do tego służy podpis potwierdzony profilem zaufanym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikatem), a składający pismo musi otrzymać dowód, że dokument dotarł do urzędu. Jeśli więc mówimy o elektronicznej drodze w korespondencji urzędowej, to chodzi tu o składanie pism za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu – ESP (a nie przez wysyłanie maila).

Źródło MAC

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, udostępnianej pod adresem: http://epuap.gov.pl
 
W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego wymagana jest rejestracja Interesanta w Elektronicznej Skrzynce Podawczej, a następnie wykorzystanie formularza:

Pismo ogólne do urzędu

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę