Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Aktualności

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zwrot kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w domach pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę