Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Dokumenty do pobrania

Osoby niepełnosprawne - aktualne dokumenty w 2017 roku

Dotacje

 

Refundacja stanowiska pracy

Staż

Program specjalny - aktualne dokumenty w 2017 roku

Projekt "Stawiamy na działanie" - aktualne dokumenty w 2017 roku

Bon stażowy - Stawiamy na działanie

Staż - Stawiamy na działanie

Prace Interwencyjne RPO - aktualne dokumenty w 2017 roku

Projekt "Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!" - aktualne dokumenty w 2017 roku

Staż - Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc

Skolenie indywidualne - Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc

Prace interwencyjne - Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc

Refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, a nie ukończyła 60 roku życia - Do pracy wskocz - sukcesów poczuj moc

Projekt - "Praca Dźwignią Sukcesu" - dokumenty aktualne w 2017 roku

Staże - "Praca Dźwignią sukcesu"

Prace interwencyjne - "Praca Dźwignią sukcesu"

Bon stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie - aktualne dokumenty w 2017 roku

Bon stażowy

Bon zatrudnieniowy

Spółdzielnie socjalne - aktualne dokumenty w 2017 roku

Poradnictwo i informacja zawodowa - aktualne dokumenty w 2017 roku

Szkolenia - aktualne dokumenty w 2017 roku

Trójstronne umowy szkoleniowe

Krajowy fundusz szkoleniowy

Studia podyplomowe

Bon szkoleniowy

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - aktualne dokumenty w 2017 roku

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - aktualne dokumenty w 2017 roku

Wniosek o wypłatę dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, a nie ukończyła 60 roku życia - aktualne dokumenty w 2017 roku

 

Prace interwencyjne - aktualne dokumenty w 2017 roku

Roboty publiczne - aktualne dokumenty w 2017 roku

Druk zgłoszenia oferty pracy - aktualne dokumenty w 2017 roku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę