Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służb PSZ

  Z okazji obchodzonego w dniu 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie otrzymali życzenia i podziękowania od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Sekretarza Stanu Koordynatora Publicznych Służb Zatrudnienia Pismo z życzeniami i podziękowaniami ...

 • Wyspecjalizowani na starcie

  Projekt „Wyspecjalizowani na starcie" realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu: 01 sierpnia 2016 r. – 30 czerwca 2018 r. Celem...

 • Sprawna firma

  Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Operator Sosnowieckiego Parku Nauko- Technologicznego ogłasza pierwszą edycję naboru uczestników do projektu „Sprawna firma" , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202 (RPO WSL), który rozpoczął się 1 stycznia 2017 r.  Celem...

 • Nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych - spółdzielniach socjalnych

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych - spółdzielniach socjalnych odbędzie się w terminie: 1.02.2017 roku - 14.02.2017 roku. Masz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe oraz sfinansowanie kosztów egzaminów

  Informujemy, iż z dniem 10.01.2017r. rozpoczyna się nabór: wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne), wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego  dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r....

 • Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”

  Gmina Skoczów (Lider projektu) wraz z Partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem" z dniem 05.01.2017 roku ogłaszają zakończenie naboru uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!" współfinansowanego ze środków Unii...

 • Informacja dla agencji zatrudnienia

  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w porozumieniu z Urzędami Pracy w Cieszynie, Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie, Raciborzu, Rybniku, Sosnowcu oraz Żywcu realizuje Program Regionalny 50+ na 2017 rok. Podstawowym działaniem w/w Programu będzie zawarcie z wyłonioną w ramach przetargu agencją zatrudnienia umowy o...

 • Barometr zawodów 2017

  Zachęcamy do korzystania z „Barometru zawodów", który jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na pracowników w powiatach. Badanie pokazuje, w jakich zawodach będą mniejsze, a w jakich większe szanse na pracę w 2017 roku. Barometr zawodów dostępny jest na stronie internetowej www.barometrzawodow.pl ...

 • Urząd Pracy wspiera Szlachetną Paczkę.

  Już po raz kolejny pracownicy urzędu pracy wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka. Udało się zebrać środki finansowe z przeznaczeniem np. na zakup żywności, środków czystości oraz rzeczy potrzebnych obdarowywanej Rodzinie. Wszyscy pracownicy okazali wielką serdeczność i życzliwość dla tej Akcji. Dziękujemy również naszemu...

 • Projekt „Nowa szansa na lepszą przyszłość”

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Nowa szansa na lepszą przyszłość" numer projektu RPSL.07.04.02-24-02CC/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu...

 • Konkurs „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016”

  Zgłoś swoją firmę do Konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016"! W Twojej firmie praktykanci nie parzą kawy i nie kserują dokumentów, lecz realizują samodzielne zadania? Zgłoś ją do konkursu na „Praktykodawcę Roku Województwa Śląskiego 2016"! O KONKURSIE Uniwersytet Śląski w Katowicach od 2014 roku...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków od uczestników/uczestniczek na szkolenia indywidualne realizowane w ramach projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”

  W związku z realizacją przez Gminę Skoczów (Lidera Projektu) oraz Partnerów: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie i Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem" projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!" (Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL 2014-2020) ogłaszamy z dniem 15.12.2016 roku nabór wniosków od...

 • UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

  Informujemy, iż w związku z ogłoszonym w dniu 16.03.2016r. naborem wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie, dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zostały przyznane środki umożliwiające otrzymanie tej formy pomocy w 2016r. W związku z powyższym nabór wniosków zostaje zamknięty. ...

 • Spotkanie z okazji 120 - lecia istnienia Zakładu Karnego w Cieszynie

  W dniu 25 listopada 2016r. Dyrekcja urzędu pracy uczestniczyła w spotkaniu z okazji 120 - lecia istnienia Zakładu Karnego w Cieszynie. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie od lat współpracuje z Zakładem Karnym w zakresie działań doradztwa zawodowego i szerzenia wiedzy o rynku pracy wśród osadzonych. Spotkanie było okazją do...

 • Powiatowa Rada Zartudnienia

  30 listopada 2016r. odbyła się ostatnia w V kadencji POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA. Na początku posiedzenia Rady Pan Starosta wręczył podziękowania za pracę i zaangażowanie bwszystkim uczestnikom spotkania. Rada jest organem opiniodawczo- doradczym Starosty w sprawach dotyczących rynku pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata. Nowa Rada...

 • Bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

  Uwaga! Bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, posiadających II bądź w uzasadnionym przypadku I profil pomocy Jeżeli zamierzasz podjąć pracę lub działalność gospodarczą w miejscowości oddalonej o ponad 80 km lub do której czas dojazdu środkami transportu zbiorowego przekraczałby łącznie ponad 3...

 • UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

  Z dniem 16.03.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)" współfinansowanego ze środków...

 • Zakończono dodatkową rekrutację do projektu „Stawiamy na działanie”

  Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zamyka dodatkową rekrutację uczestników/uczestniczek do projektu "Stawiamy na działanie", który współfinansowany jest ze...

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie kształcenia ustawicznego

  W dniu 27.10.2016r. odbyła się konferencja dla  przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorców pn.  „Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie kształcenia...

 • Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

  UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia. Informujemy, iż nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację...

Wyświetlanie 601 - 620 z 657 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę