Informacja dla osób z niepełnosprawnością - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Informacja dla osób z niepełnosprawnością

Miejsce obsługi osób niepełnosprawnych.

Parter: stanowisko nr 3 i 4; pierwsze drzwi po lewej stronie.

Szczegółowych informacji udzielają:

- Dawid Świniarski
tel. 033 858-63-30
- Anna Grenda-Czakon
tel. 033 858-63-36

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie prowadzi główne wejście od strony ulicy Placu Wolności. Osobne wejście wraz z domofonem dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się z tyłu budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada 4 piętra, po których można poruszać się schodami lub windą. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest schodołaz elektryczny. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu Pracy. Na schodach zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Wszystkie informacje są wyświetlane na ekranach i tablicach informacyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Placówka Urzędu Pracy w Cieszynie nie posiada swojego parkingu, natomiast jest możliwy postój dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku. Wyznaczone miejsce dla osób posiadających kartę parkingową znajduje się blisko wyjścia do budynku (Plac Wolności – bezpośrednio przy ulicy)

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zielona Linia - kontakt w języku migowym

Połączenie z konsultantem
 
Aby połączyć się konsultantem Zielonej Linii, który zna język migowy, należy wejść na stronę:
 
https://zielonalinia.gov.pl/zl-migowy

Podstawowa obsługa w języku migowym ( PJM )

Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta
z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.
  • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie,  Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn,
  • wysłanie maila na adres e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl,
  • wysłanie faksu na nr 33 851-49-90,
  • skontaktowanie się telefonicznie na nr tel. 33 851 49 91 (w. 300 – sekretariat),bezpośrednio pod numerem tel. 33 858 63 30
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach 8:00 – 15:00, trzeci piątek miesiąca w godzinach 8:00 – 12:00, w przypadku rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy 8:00 – 14:00 za wyjątkiem trzeciego piątku miesiąca.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę