Komunikat - obsługa klientów - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Komunikat o zasadach obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

UWAGA!

Obsługa interesantów odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu wizyty z pracownikiem merytorycznym (wykaz telefonów dostępny na stronie w zakładce spis telefonów kontaktowych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 8:00 do 12:00)
 • W celu załatwienia sprawy w urzędzie zalecane jest wcześniejsze umówienie wizyty, i  ustalenie konkretnej daty i godziny.
 • Funkcjonuje system rezerwacji wizyt w zakresie korzystania z następujących usług:
  • doradców klienta,
  • informacji i wydawania zaświadczeń,
  • obsługi osób niepełnosprawnych,
  • rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
System jest dostępny pod adresem: https://bezkolejki.pup.cieszyn.pl
 • Istnieje możliwość załatwienia sprawy elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl, ePUAP, a także telefonicznie i pocztą tradycyjną. Pracownicy merytoryczni pomogą ustalić na bieżąco, jakie sprawy można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. 
Prosimy o korzystanie z usług elektronicznych dostępnych na stronie urzędu lub telefonicznie. Usługi elektroniczne są dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Korzystając z usług elektronicznych przez Internet można m.in.:
 
zarejestrować się jako osoba bezrobotna posiadając profil zaufany https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany lub podpis elektroniczny za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl

Rejestracji można dokonać korzystając z instrukcji (kliknij tutaj) oraz filmu (kliknij tutaj).


 
W przypadku trudności z dokonaniem rejestracji przez Internet pomocy udzielają pracownicy pod numerami telefonów:
338 586 339, 338 586 328, 338 586 353.
 
W przypadku niepowodzenia związanego z obciążeniem serwerów prosimy o cierpliwość i powtórzenie procedury. 
 
Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje https://pz.gov.pl  Film z instrukcją (kliknij tutaj). 

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywająca sie w siedzibie Urzędu Pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 (w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 8:00 do 12:00)

W przypadku rejestracji osobiście w urzędzie konieczne jest ustalenie terminu rejestracji z pracownikiem merytorycznym.
 
Współpraca z pracodawcami 
Wszystkie dokumenty związane z realizacją trwających umów dotyczących realizacji staży, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, bonów zatrudnieniowych oraz w zakresie pozostałych form pomocy można przesłać do urzędu korzystając z usług elektronicznych przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do urzędu.
 
Wszystkie dokumenty dotyczące zatrudniania cudzoziemców należy składać przy użyciu powyżej wymienionych środków komunikacji lub przez portal praca.gov.pl.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy
Na podstawie tzw. "specustawy" zatrudnienie obywatela Ukrainy odbywa się w uproszczony sposób - pracodawca ma obowiązek powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni o zatrudnieniu obywatela Ukrainy, wyłącznie poprzez portal praca.gov.pl (Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy).

Prosimy o bieżące sprawdzanie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Urzędu Pracy: www.cieszyn.praca.gov.pl.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę