Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


AKTUALNOŚCI

 • ABC podejmowania działalności gospodarczej

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zaprasza na szkolenia realizowanie za pomocą platform online pt.: „ABC podejmowania działalności gospodarczej". Zakres tematyczny szkolenia: Możliwości finansowania działalności gospodarczej, Procedury administracyjne rejestracji...

 • Nabór na szkolenie pn.: „Organizacja i techniki pracy w sekretariacie i recepcji”

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje bezpłatne szkolenie „Organizacja i techniki pracy w sekretariacie i recepcji" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (V)" dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Szkolenie...

 • UWAGA! Nabór wniosków na staż - kontynuacja

  Informujemy, iż z dniem 01.02.2021r. rozpoczyna się nabór wniosków o zawarcie umowy o organizowanie stażu w ramach Funduszu Pracy , Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER (dla osób bezrobotnych do 29 roku życia) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego RPO (dla osób bezrobotnych 30+) Aktualny wniosek wraz z...

 • Nabór na szkolenie pn.: „Pracownik magazynu z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych”

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje bezpłatne szkolenie „Pracownik magazynu z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (V)" dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zakończenie naboru wniosków PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 08 .10.2021r. ogłasza zakończenie naboru wniosków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:    w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Cieszynie; o przyznanie...

 • UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej finansowanych ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Pracy.

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 07.10.2021r. ogłasza zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  (RPO)  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014- 2020.   ...

 • VI Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w  VI Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, który odbędzie się w dniach:...

 • Nowa aplikacja mobilna ePraca

  Informujemy, iż dostępna jest aplikacja ePraca udostępniona przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Umożliwia ona wygodne przeglądanie ofert zatrudnienia udostępnionych w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Aplikacja jest dostępna dla użytkowników systemu Android. Trwają prace nad udostępnieniem...

 • Mój cel zatrudnienie

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Uczestniczkami/uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby bezrobotne, w tym: osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku, ...

Czytaj więcej w temacie: AKTUALNOŚCI

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2021r.
Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę