Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Nagłówek

Aktualności

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie

UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, a nie ukończyła 60 roku życia   Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która...

Kurs grafiki komputerowej i projektowania stron internetowych

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza na szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Kurs grafiki komputerowej i projektowania stron...

Startuj z SPNT III

    Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, realizuje projekt pn. „Startuj z SPNT III" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 7.4.2).   ...

Poszukujesz wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG? Weź udział w Silesia 2017 On-line Job Day !

Poszukujesz wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG? Weź udział w Silesia 2017 On-line Job Day !  26 października 2017 9:00 – 15:00 (CET) Serdecznie zapraszamy polskich pracodawców do udziału w internetowych targach pracy organizowanych w ramach sieci EURES pn. Silesia 2017 On-line Job Day , które odbędą...

IX Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie dziewiąty raz włącza się w działania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbędzie się w dniach od 16 do 22 października.  Tegoroczny OTK jest realizowany pod hasłem  "Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje". W dniach 16 i 17.10.2017 przedstawiciel...

Uwaga

Informujemy, iż od 11.10.2017r. nastąpiła zmiana wzoru wniosku o refundację za zatrudnienie osób do 30 roku życia, która dotyczy jedynie spółek jawnych.

UWAGA! Wyposażenie stanowiska pracy dla żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne - nabór wniosków o refundację

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 28.09.2017r. ogłasza wniosków o przyznanie żłobkom, klubom dziecięcym lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

UWAGA! Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 28.09.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole oraz producentowi rolnemu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  Maksymalna wysokość...

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Informujemy, iż w dniu  27.09.2017r. (od godziny 7:30 do godziny 15:00)  przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawców.   Limit przyznanych środków rezerwy KFS na realizację kształcenia...

Refundacja za zatrudnienie osób do 30 roku życia

Nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 05.09.2017r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 135 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę