Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Większość działań projektowych podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją szkoleń, warsztatów, staży, lecz został stworzony przede wszystkim by poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej.
EFS zajmuje się następującymi dziedzinami:
  • promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu;
  • przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego;
  • kształceniem ustawicznym;
  • rozwojem przedsiębiorczości;
  • doskonaleniem kadr gospodarki;
  • zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.
Powrót

Języki nam nie obce

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę