Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Wydawca treści

Zamek Cieszyn zaprasza na spotkanie: „Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich”

Spotkanie odbędzie się w Zamku Cieszyn , Cieszyn ul. Zamkowa 3a b c , sala konferencyjna ,budynek A Oranżeria w dniu 31 stycznia  2019r. (czwartek)- godzina  9.00 -12.00. Tematyka spotkania: Możliwości dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (m.in. Bony na innowacje, Ochrona...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Z dniem 15.01.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze Środków Unii...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie bonu stażowego

Informujemy, iż z dniem 15.01.2019r. rozpoczyna się nabór:  wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, zgodnie z par. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach...

UWAGA! Rozpoczęcie naboru wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie, wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu oraz wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Informujemy, iż z dniem 15.01.2019r. rozpoczyna się nabór: wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne) do wysokości 150% przeciętnego wynagrodzenia, wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego  dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Funduszu Pracy oraz projektu „Aktywizacja osób...

Nabór na szkolenie: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza na szkolenie w ramach projektu „Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG"  Zakres i liczba godzin szkolenia: łączna liczba...

UWAGA ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie w dniu 20.12.2018r . zostaje zamknięty. Więcej o projekcie pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)" ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie szkolenia pn. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z wymianą butli gazowych dla 1 osoby, w ramach projektu pn. „Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ta niezwykła i wyjątkowa noc trwałym blaskiem nadziei, radości i dobroci opromieni cały nadchodzący Nowy Rok życzą Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że w dniu 24 grudnia br. (Wigilia) urząd będzie nieczynny. Dniem wyznaczonym do odpracowania jest 15 grudnia br. (sobota).  W tym dniu urząd czynny będzie w godzinach 7.30-15.30

Nabór na szkolenie pn.: "Kurs obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych i rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych"

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza na szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Kurs obsługi kas fiskalnych, terminali kart...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę