Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Wydawca treści

Nabór na szkolenie pn.: „Pracownik hurtowni/magazynu z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych”.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:   „Pracownik hurtowni/magazynu z uprawnieniami do...

Nabór na szkolenie pn.: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG”.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza na szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi...

Nabór na szkolenie pn.: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza na szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" ...

UWAGA! Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 16.05.2018r . ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy współfinansowaną z Funduszu Pracy oraz ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Maksymalna wysokość...

UWAGA! OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 12.02.2018r. ogłasza nabór  wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  ze środków Funduszu Pracy oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na staż kierowane będą osoby powyżej 30 r.ż., ...

UWAGA! Nabór wniosków o organizację robót publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 23.02.2018r.  ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych.  Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania" oraz w siedzibie Urzędu, pok. 14. ...

UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 12.03.2018r. ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, które realizowane będą ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)" współfinansowanego z...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie: Kursu dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy kat. B dla 1 osoby, w ramach projektu pn. „Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin złożenia oferty wraz z...

Zamek Cieszyn zaprasza

Zamek Cieszyn zaprasza na cykl szkoleń pn. ABC Przedsiębiorczości, czyli praktyczne porady i wskazówki dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Ochrona zdrowia psychicznego

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 Dokument przyjęty uchwałą 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa z 29 października 2013. Celem Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 jest podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego ludności regionu...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę