Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Wydawca treści

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Informujemy, iż w dniu  27.09.2017r. (od godziny 7:30 do godziny 15:00)  przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawców.   Limit przyznanych środków rezerwy KFS na realizację kształcenia...

Refundacja za zatrudnienie osób do 30 roku życia

Nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 05.09.2017r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie...

Projekt "Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro"

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu "Potwiedzone Kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro". Jest to bardzo atrakcyjna oferta dla osób pozostających bez pracy. Dotyczy ona zawodów deficytowych, co znacznie zwiększa szansę na szybsze zatrudnienie. Wszelkie informacje i zapytania prosimy kierować pod numer tel. ...

UWAGA! Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, a nie ukończyła 60 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w wieku od 50 do 60 lat. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w wieku 50 - 60 lat skierowanego przez urząd pracy przysługuje przez okres 12...

UWAGA Ogłoszenie naboru wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 22.05.2017r. ogłasza nabór  wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na staż...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Pracy będą przyjmowane do dnia 29.08.2017r.  Jednocześnie informujemy, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn....

Nabór - bon zatrudnieniowy

Informujemy, iż z dniem 07.02.2017r. rozpoczyna się nabór: wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, zgodnie z par. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Ogłoszenie naboru - świadczenia aktywizacyjne

Projekt konkursowy pn. ,,Praca dźwignią sukcesu" - ogłoszenie naboru wniosków na przyznanie świadczeń aktywizacyjnych dla pracodawcy! W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu konkursowego pn. ,,Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Projekt konkursowy "Praca dzwignią sukcesu"

Projekt konkursowy pn. ,,Praca dźwignią sukcesu" - ogłoszenie naboru wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne) dla zrekrutowanych bądź kwalifikujących się osób do projektu! W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu konkursowego pn. ,,Praca dźwignią sukcesu"...

Droga do zatrudnienia

Celem głównym projektu "Droga do zatrudnienia" jest podniesienie potencjału zawodowego min. 90% uczetników projektu (tj. 98 osób) w terminie 1.05-2017 - 31.03.2018 poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną opartą na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy. Uczestnikiem...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę