Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Nagłówek

Aktualności

Głucha Mama na rynku pracy

Dnia 28.06.2018 roku, w godzinach 10:00 – 13:00, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na Dzień Otwarty w ramach projektu „Głucha Mama na rynku pracy" Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach projektu Wiosenny Inkubator Innowacji. Oś IV Programu...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - informacja o naborze wniosków

Informujemy, iż od dnia 27.06.2018r. (od godziny 7:30 liczy się data wpływu do sekretariatu) do dnia 29.06.2018r. (do godziny 15:00 liczy się data wpływu do sekretariatu) przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i...

Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19.06.2018r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. W związku z powyższym zostaje również zakończona możliwość uczestnictwa w konsultacjach dla osób bezrobotnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie,...

Nabór na szkolenie pn.: „Pracownik hurtowni/magazynu z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych”.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:   „Pracownik hurtowni/magazynu z uprawnieniami do...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie: Kursu dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy kat. B dla 1 osoby, w ramach projektu pn. „Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin złożenia oferty wraz z...

Zamek Cieszyn zaprasza

Zamek Cieszyn zaprasza na cykl szkoleń pn. ABC Przedsiębiorczości, czyli praktyczne porady i wskazówki dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Ochrona zdrowia psychicznego

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 Dokument przyjęty uchwałą 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa z 29 października 2013. Celem Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 jest podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego ludności regionu...

Nabór na szkolenie pn.: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG”.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza na szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi...

Nabór na szkolenie pn.: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza na szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" ...

UWAGA! Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 16.05.2018r . ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy współfinansowaną z Funduszu Pracy oraz ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Maksymalna wysokość...

Wyświetlanie 11 - 20 z 180 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę