Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Nagłówek

Aktualności

UWAGA OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA STAŻ dla osób 30 +

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 1 7.07.2018r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na staż kierowane będą osoby powyżej 30 r.ż. będące osobami długotrwale bezrobotnymi...

Program Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie , jako partner Towarzystwa Inwestycji  Społeczno – Ekonomicznych. W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób młodych – absolwentów...

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Uprzejmie informujemy,  iż z dniem 28.06.2018r. zostanie zakończony nabór  wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Informujemy, iż w dniu 28.06.2017r. zostaje wstrzymany  nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych przeznaczonych w 2018 roku na ten instrument rynku pracy.

UWAGA ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB 30 +

 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób 30+ będą przyjmowane do dnia 27.06.2018r.  

Plan Szkoleń na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż w dniu 26.06.2018 roku na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy zostały zatwierdzone zmiany w planie szkoleń grupowych na 2018 roku. Szkolenia grupowe są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków finansowych Funduszu Pracy. ...

Głucha Mama na rynku pracy

Dnia 28.06.2018 roku, w godzinach 10:00 – 13:00, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na Dzień Otwarty w ramach projektu „Głucha Mama na rynku pracy" Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach projektu Wiosenny Inkubator Innowacji. Oś IV Programu...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - informacja o naborze wniosków

Informujemy, iż od dnia 27.06.2018r. (od godziny 7:30 liczy się data wpływu do sekretariatu) do dnia 29.06.2018r. (do godziny 15:00 liczy się data wpływu do sekretariatu) przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i...

Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19.06.2018r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. W związku z powyższym zostaje również zakończona możliwość uczestnictwa w konsultacjach dla osób bezrobotnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie,...

Nabór na szkolenie pn.: „Pracownik hurtowni/magazynu z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych”.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje szkolenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:   „Pracownik hurtowni/magazynu z uprawnieniami do...

Wyświetlanie 1 - 10 z 176 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę