Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Aktualności

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie: 1) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG dla 1 osoby, w ramach projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Termin złożenia...

UWAGA! Rozpoczęcie naboru wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie, wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu, wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Informujemy, iż z dniem 17.01.2018r. rozpoczyna się nabór: - wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne), - wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego  dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, - wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, - wniosków o finansowanie kosztów...

Opłaty w związku z zatrudnieniem cudzoziemców

Opłata w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wynosi 30 zł.   Wpłaty należy dokonać na nr konta:   Bank Handlowy 56 1030 1087 0000 0000 9260 7007 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn ...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 roku

Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543) Zmiana przepisów dotyczy  wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie...

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych w bieżącym roku na realizację bonów zatrudnieniowych, nabór wniosków na tę formę wsparcia zostanie zakończony z dniem 20.12.2017r.

UWAGA! Zakończenie naboru o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Informujemy, iż nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia będzie prowadzony do 13.12.2017r.  ...

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w dniu 08.12.2017r. zostaje zamknięty.

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie, wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

Informujemy, iż nabór wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne), wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji będzie prowadzony do 01.12.2017r.       ...

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o refundację wyposażenia stanowiska pracy dla żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne.

Informujemy, iż nabór wniosków o refundację wyposażenia stanowiska pracy dla żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne będzie prowadzony do 23.11.2017r. 

Wyświetlanie 11 - 20 z 155 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę