Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Aktualności

Uwaga! Kolejny projekt szkoleniowy pn. Kasjer handlowy

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje szkolenie dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kasjer...

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych

Informujemy, iż nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy będzie prowadzony do 31.10.2016r. 

Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 28.10.2016r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. W związku z powyższym zostaje zakończyła się możliwość uczestnictwa w konsultacjach dla osób bezrobotnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie, które...

Przedsiębiorca z naszego powiatu laureatem ogłoszonego na terenie województwa śląskiego konkursu: „Najlepszy debiut w biznesie”!

W celu promowania przedsiębiorstw powstałych za sprawą dotacji przyznawanych przez urzędy pracy, po raz kolejny odbył się w województwie śląskim konkurs, który obejmował dwie kategorie: „Najlepszy debiut w biznesie" oraz „5 lat po debiucie w biznesie". Ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 11 października 2016r. w...

Projekt "Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej"

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o z siedzibą w Nakle Śląskim realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 pt.: „Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia...

Informacja o projekcie Inventum

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż Firma Inventum Sp. z o.o. realizuje projekt, którego celem jest pomoc osobom z województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia.   Wsparcie oferowane...

Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

Uprzejmie informujemy, iż w związku z bardzo dużą ilością wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożonych przez Pracodawców oraz ograniczoną ilością środków finansowych, wnioski były przyjmowane do dnia 25.03.2016 r.

Refundacja części wynagrodzenia i składek społecznych za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia

UWAGA! Nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy i części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.09.2016r....

Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej przez osoby bezrobotne lub absolwentów CIS lub KIS.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.09.2016r. zostaje zakończony nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej przez osoby bezrobotne lub absolwentów CIS lub KIS. ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

Uwaga! Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2016 roku wynosi 18.000 zł   ...

Wyświetlanie 151 - 160 z 180 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę