Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Aktualności

UWAGA ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Z PROGRAMU RPO I POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 17.08.2018 wstrzymany zostaje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. 

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie szkolenia pn. Kurs obsługi programu Adobe Photoshop i programu Adobe Illustrator dla 1 osoby, w ramach projektu pn. „Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin złożenia oferty...

Nabór na szkolenie pn.: „Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV"

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza na szkolenie w ramach projektu konkursowego  pn. „Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „ Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kV" Zakres i liczba godzin szkolenia:  Łączna...

UWAGA ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Z FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  w ramach Funduszu Pracy, będą przyjmowane do dnia 19.07.2018r. 

UWAGA OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA STAŻ dla osób 30 +

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 1 7.07.2018r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na staż kierowane będą osoby powyżej 30 r.ż. będące osobami długotrwale bezrobotnymi...

Program Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie , jako partner Towarzystwa Inwestycji  Społeczno – Ekonomicznych. W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób młodych – absolwentów...

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Uprzejmie informujemy,  iż z dniem 28.06.2018r. zostanie zakończony nabór  wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Informujemy, iż w dniu 28.06.2017r. zostaje wstrzymany  nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych przeznaczonych w 2018 roku na ten instrument rynku pracy.

UWAGA ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB 30 +

 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób 30+ będą przyjmowane do dnia 27.06.2018r.  

Plan Szkoleń na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż w dniu 26.06.2018 roku na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy zostały zatwierdzone zmiany w planie szkoleń grupowych na 2018 roku. Szkolenia grupowe są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków finansowych Funduszu Pracy. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 180 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę