Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Aktualności

Projekt „Nowe kompetencje - nowa praca z SPNT”

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, informuje o realizacji projektu „Nowe kompetencje- nowa praca z SPNT"  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL). Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa ...

UWAGA Ogłoszenie naboru wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 22.05.2017r. ogłasza nabór  wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na staż...

Nabór - bon na zasiedlenie

Z dniem 21.02.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)" współfinansowanego ze środków...

Projekt konkursowy pn. ,,Praca dźwignią sukcesu" - ogłoszenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla zrekrutowanych bądź kwalifikujących się osób do projektu!

W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu konkursowego pn. ,,Praca dźwignią sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 7.1.2 RPO WSL 2014-2020) ogłaszamy z dniem 21.07.2017r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu. W...

UWAGA! Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Informujemy Państwa iż w związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 10 lipca 2017r. zawieszamy nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych .  Po wznowieniu naboru wniosków będą o bowiązywały nowe formularze , które zostaną udostępnione na naszej...

Nabór - bon zatrudnieniowy

Informujemy, iż z dniem 07.02.2017r. rozpoczyna się nabór: wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, zgodnie z par. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

"Wyspecjalizowani na starcie"

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza osoby w wieku 15-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin) do wzięcia udziału w projekcie mającym na celu aktywizację zawodową i przybliżenie do pracy w branży ICT i/lub nowych technologii.  W ramach projektu...

Projekt "Sprawna Firma"

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu drugiej edycji naboru, mającego na celu wyłonienie kolejnych 10 Uczestników Projektu „Sprawna firm". Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy 20 osób...

Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 03.07.2017r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. W związku z powyższym zostaje również zakończona możliwość uczestnictwa w konsultacjach dla osób bezrobotnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie,...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu pn. „Praca Dźwignią Sukcesu" (Poddziałanie 7.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020) informujemy, iż z dniem 27.06. 2017r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o organizację prac...

Wyświetlanie 1 - 10 z 116 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę