Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Aktualności

Spotkanie informacyjno-doradcze

Urząd Miasta Ustroń we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze, które odbędzie się 29 marca 2017r., godz. 10.00 MDK "Prażakówka". Celem spotkania jest poinformowanie dla pracodawców: - formach wsparcia finansowego związanego z zatrudnieniem osób...

Informacja o zamknięciu naboru na staż

Informujemy, iż w dniu 20.03.2017r. zostaje zamknięty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach aktualnie realizowanych programów. Pracodawców zainteresowanych współpracą z Urzędem zachęcamy do korzystania z innych form wsparcia. Informujemy również, iż w terminie późniejszym...

Kontynuacja naboru - dofinansowanie wynagrodzenia 50+

W związku z realizacją przez Gminę Skoczów (Lidera Projektu) oraz Partnerów: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie i Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem" projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!" (Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL 2014-2020) informujemy, iż nabór wniosków od pracodawców i...

Uwaga! Konsultacje w sprawie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w konsultacjach dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, zostały wyznaczone dodatkowe terminy spotkań. Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Urzędu w Sali Szkoleń (pokój nr 26 II piętro). Obowiązują...

Pracownik obsługi biurowej – spotkanie z pracodawcą w PUP

Zawód: PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ Data spotkania:  29.03.2017 godz.10.00 Miejsce spotkania: PUP Cieszyn, Plac Wolności 6, II Pietro pokój 26 Pracodawca: HEBAN Galeria Finansowa, Monika Malczewska Miejsce pracy:  Strumień, ul. Pocztowa 20 Wymagania: Obsługa urządzeń biurowych, czynne prawo jazdy kat....

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o organizację robót publicznych

Uprzejmie informuję, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych, dniu 13.03.2017r. zostaje wstrzymany  nabór wniosków o organizację robót publicznych na zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, a nie ukończyła 60 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 13.03.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, a nie ukończyła 60 roku życia, w ramach środków z Funduszu Pracy. Aktualny wniosek wraz z załącznikami można...

Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych na organizację prac interwencyjnych w ramach Funduszu Pracy, z dniem 10.03.2017r. zamykamy nabór wniosków na realizację w/w formy wsparcia.

ŚLĄSKA GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w tygodniu, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych chce zwrócić szczególną uwagę na możliwości związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, jak również pragnie przełamywać stereotypy i mity utrudniające...

Uwaga! Konsultacje dla osób bezrobotnych zainteresowanych pozyskaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie organizuje konsultacje prowadzone przez pracownika merytorycznego, dla osób bezrobotnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie. W trakcie konsultacji omawiane są szczegółowo warunki regulaminu oraz sposób wypełniania wniosku. Konsultacje odbywają się w siedzibie Urzędu w...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie finansowania szkoleń i doradztwa dla pracowników

Zapraszamy przedsiębiorców,  instytucje szkoleniowe oraz instytucje otoczenia biznesu na spotkanie informacyjne poświęcone między innymi zasadom finansowania ze środków unijnych szkoleń i doradztwa dla pracowników mikro, małych i średnich firm. Termin: 10 marca 2017 r. Godziny spotkania: 10:00-14:00 Miejsce spotkania:...

Konferencja 500 plus

W poniedziałek 27 lutego 2017r. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i dyrektorzy Urzędów Pracy z Bielska, Cieszyna i Pszczyny wzięli udział w spotkaniu  podsumowującym program Rodzina 500 plus w województwie śląskim, które odbyło się w filii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w...

UWAGA! Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 06.03.2017r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy współfinansowaną ze  Środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych w zakresie Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG i MAG

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG i MAG dla 1 osoby w ramach projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Termin złożenia oferty wraz z...

Oferta Pracy – POMOCNICZY PRACOWNIK PRODUKCJI

Pracodawca:  Randstad Polska Sp. z o.o., Warszawa, al. Jerozolimskie 134 Miejsce pracy:  Mondelez Polska S.A. Odział w Cieszynie, ul. Liburnia 15 Wymagania: Wykształcenie: średnie lub zawodowe, Zdolności manualne, Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji, Zakres pracy:  pakowanie produktów...

Punkt konsultacyjny Straży Granicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie  informuje o utworzeniu  w Urzędzie punktu konsultacyjnego Straży Granicznej.   Celem spotkań jest poinformowanie i zapoznanie osób zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców ze stanem prawnym oraz zakresem kontrolnym ze strony Straży Granicznej Najbliższy termin spotkania – 01.03.2017r....

UWAGA! Nabór wniosków o organizację robót publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 27.02.2017r. ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych na zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Aktualny wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „ Dokumenty do pobrania " lub w siedzibie Urzędu, pok. 14, I piętro. ...

UWAGA! Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Informujemy, iż z dniem 27.02.2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.). Aktualne wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy...

Nabór - bon na zasiedlenie

Z dniem 21.02.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)" współfinansowanego ze środków...

UWAGA! Ogłoszenie naboru wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 17.02.2017r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na staż kierowane będą...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - informacja o naborze wniosków

Informujemy, iż od dnia 28.02.2017r. (od godziny 7:30 liczy się data wpływu do sekretariatu) do dnia 03.03.2017r. (do godziny 15:00 liczy się data wpływu do sekretariatu) przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i...

Wyróżnienie dla cieszyńskiego urzędu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie otrzymał wyróżnienie za bardzo efektywną działalność i osiąganie wysokich wskaźników zatrudnialności na lokalnym rynku pracy za 2016 rok. W rankingu śląskich urzędów pracy, na 31 urzędów, cieszyński urząd, znajduje się na 4 pozycji. Uroczystość wręczania wyróżnień dla przedstawicieli...

UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 08.02.2017r. ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach środków z Funduszu Pracy. Aktualny wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania"  w sekcji Prace interwencyjne lub w siedzibie...

Nabór - bon zatrudnieniowy

Informujemy, iż z dniem 07.02.2017r. rozpoczyna się nabór: wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, zgodnie z par. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę