Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie


Aktualności

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie: 1) Spawanie metodą MAG 135-1 wykonywanie spoin pachwinowych, Spawanie metodą MAG 135-2 wykonywanie spoin czołowych blach dla 1 osoby, w ramach projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!" współfinansowanego ze środków...

UWAGA Ogłoszenie naboru wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 22.05.2017r. ogłasza nabór  wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na staż kierowane będą...

Plan szkoleń grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż w dniu 17.05.2017 roku na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy zostały zatwierdzone zmiany w planie szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku. Szkolenia będą realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków...

Szkolenie pn. „Kurs kelnerski z nauką języka czeskiego”

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla 7 osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy pn. „Kurs kelnerski z nauką języka czeskiego"   Zakres i liczba godzin szkolenia: łączna liczba godzin zegarowych - 240 w tym: Kelner (przestrzeganie zasad BHP i p.poż w sali konsumenckiej,...

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o organizację robót publicznych.

Informujemy, iż w dniu 12.05.2017r. zostaje wstrzymany  nabór wniosków o organizację robót publicznych, w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych przeznaczonych w 2017 roku na ten instrument rynku pracy. 

Nabór na szkolenie: Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (III)" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rusztowania budowlano-montażowe...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG, Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG (aluminium) dla 1 osoby, Operator koparek jednonaczyniowych kl. III do 25 ton dla 1 osoby, w ramach projektu pn. „Do pracy...

Uwaga! Nabór wniosków od pracodawców oraz uczestników w ramach programu specjalnego „Wspólne dążenie do zatrudnienia”

Informujemy, iż z dniem 20.04.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków od pracodawców oraz uczestników programu specjalnego. Pracodawcy, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w realizacji programu specjalnego mogą w jego ramach ubiegać się o organizację staży/robót publicznych/prac interwencyjnych...

UWAGA! W dniu 10.04.2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 10.04.2017r. przyjmowane są wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, rozwój (PO WER). Maksymalna...

Projekt: Praca z EURESem - Twoim sukcesem!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego pn.:   Praca z EURESem – Twoim sukcesem!   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej w aspekcie podjęcia pracy za granicą 56 osób (w tym...

UWAGA! Nabór wniosków o organizację Robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 07.04.2017r. ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Aktualny wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania" w sekcji Roboty publiczne lub w siedzibie...

UWAGA! Rehabilitacja zawodowa osób z orzeczoną niepełnosprawnością

W związku z realizacją zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, iż:  od dnia 07 kwietnia 2017r. rozpoczyna się nabór wniosków w sprawie: organizacji stażu dla osób niepełnosprawnych...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert w zakresie Operatora koparko-ładowarek kl. III wszystkich typów  dla 1 osoby w ramach projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Termin złożenia oferty wraz z...

Uwaga! Spotkanie informacyjno-doradcze dla Pracodawców z terenu gminy Wisła.

Urząd Miasta w Wiśle we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze, którego celem jest poinformowanie o dostępnych dla pracodawców formach wsparcia finansowego związanego z zatrudnieniem osób bezrobotnych, środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz...

Informacja o zamknięciu naboru na bon stażowy

Informujemy, iż w dniu 03.04.2017r. zostaje zamknięty nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 03.04.2017r. ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, współfinansowanych ze  Środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Aktualny wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu...

Informacja o zamknięciu naboru na staż

Informujemy, iż w dniu 20.03.2017r. zostaje zamknięty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach aktualnie realizowanych programów. Pracodawców zainteresowanych współpracą z Urzędem zachęcamy do korzystania z innych form wsparcia. Informujemy również, iż w terminie późniejszym...

Kontynuacja naboru - dofinansowanie wynagrodzenia 50+

W związku z realizacją przez Gminę Skoczów (Lidera Projektu) oraz Partnerów: Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie i Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem" projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!" (Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL 2014-2020) informujemy, iż nabór wniosków od pracodawców i...

Uwaga! Konsultacje w sprawie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w konsultacjach dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, zostały wyznaczone dodatkowe terminy spotkań. Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Urzędu w Sali Szkoleń (pokój nr 26 II piętro). Obowiązują...

Pracownik obsługi biurowej – spotkanie z pracodawcą w PUP

Zawód: PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ Data spotkania:  29.03.2017 godz.10.00 Miejsce spotkania: PUP Cieszyn, Plac Wolności 6, II Pietro pokój 26 Pracodawca: HEBAN Galeria Finansowa, Monika Malczewska Miejsce pracy:  Strumień, ul. Pocztowa 20 Wymagania: Obsługa urządzeń biurowych, czynne prawo jazdy kat....

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o organizację robót publicznych

Uprzejmie informuję, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych, dniu 13.03.2017r. zostaje wstrzymany  nabór wniosków o organizację robót publicznych na zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, a nie ukończyła 60 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 13.03.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, a nie ukończyła 60 roku życia, w ramach środków z Funduszu Pracy. Aktualny wniosek wraz z załącznikami można...

Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych na organizację prac interwencyjnych w ramach Funduszu Pracy, z dniem 10.03.2017r. zamykamy nabór wniosków na realizację w/w formy wsparcia.

ŚLĄSKA GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w tygodniu, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych chce zwrócić szczególną uwagę na możliwości związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, jak również pragnie przełamywać stereotypy i mity utrudniające...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę